Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja


NAŠA KMETIJA JE VKLJUČENA V NASLEDNJE UKREPE V OKVIRU PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA, IZ KATERIH LETNO PREJEMAMO SREDSTVA ZA IZVAJANJA LE TEH:

Ker ne poznamo v katere ukrepe ste še vključeni (npr. Ukrep 10  – Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila,  UKREP 13 – Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami ipd), spodaj navajamo le tekste za Podukrep 6.4, POZNEJE SE BO LAHKO DODALO BESEDILO ZA UKREP 4.2.

 

POSESTVO DRUŽINE BRATAŠEVEC JE PREJEMNIK PODPORE IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA RS 2014-2020. VKLJUČENO JE V NASLEDNJE PODUKREPE:

PODUKREP 6.4

Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Mnogi ljudje si primarni stik z naravo in odmik od stresnega vsakdanjega hitrega tempa lahko privoščijo samo v času dopusta/počitnic. Glavna motivacija posameznikov, parov in družin, ki potujejo na podeželja je prav to  ̶  stik s podeželskim okoljem, aktivnosti ali počitek v naravi ter osebni stik s podeželskim življenjem in ljudmi. Turizem na podeželju postaja tržna niša, ki se širi ob prehodu množičnega turizma v turizem posebnih interesov.

Tako kot renomirana vina tudi renomirana oljčna olja  lahko predstavljajo pomemben dejavnik privlačnosti za določen kraj. Goriška brda veljajo za petično in magično destinacijo, kjer je v zadnjih letih zelo povečan obisk turistov tako z domačega kot iz tujih trgov.

Ob obsežnih vlaganjih v osnovno kmetijsko dejavnost načrtuje Posestvo Brataševec na svojem posestvu z dodatno investicijo v namestitvene kapacitete, kjer bodo ponujali nočitve z zajtrkom, dopolniti tudi svojo turistično ponudbo v celovit produkt, ki bo »odprt za vse iskalce najvišjega dobrega«.

Velika prednost investitorjev je tudi v tem, da poudarek  posvetijo tudi osebnemu stiku z vsakim gostom, ter se trudijo, da izpolnijo njegove želje ter s tem naredijo obisk še bolj doživet in zanimiv.

 

Z naložbo želi Posestvo Brataševec doseči naslednje cilje:

  • vzpostaviti dodatne prostorske zmožnosti za izvajanje zelenega turizma na kmetiji
  • vzpostaviti pogoje za novo delovno mesto in
  • povezati oljkarsko dejavnost na kmetiji z dodatno turistično dejavnostjo ter graditi na profesionalnemu pristopu, izhajajoč iz različnosti potreb (okusov)  različnih ciljnih skupin, ki predstavljajo tržno nišo.

Identificiranje najpomembnejših značilnosti ključnega izdelka:

  • oddaja sob v turistični najem,
  • možnost zajtrka
  • uporaba zunanjega bazena, ki je namenjen samo gostom
  • možnost degustacij večkrat nagrajenih oljčnih olj

Projekt finančno podprt s strani Evropske unije. Več o samem projektu na spletni strani PRP.